Καλέστε στο 26610 81366 ή κλείστε ραντεβού
Επικοινωνία Σπύρου Αρβανιτάκη 8,
49 100 Κέρκυρα
26610 81366 info@vickymexa.gr

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία όλων των λογιστικών υπηρεσιών που αφορούν την επιχείρησή σας ή το νοικοκυριό σας , με στόχο τη λήψη ορθών αποφάσεων που στοχεύουν στο συμφέρον σας.

Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πάντα η ακρίβεια και σχολαστικότητα στον έλεγχο  των λογιστικών σας δεδομένων και η εξεύρεση λογιστικών λύσεων, προσαρμοσμένων αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες.

Η πολυετής ενασχόλησή μας με λογιστικά θέματα πάσης φύσεως  και οι στρατηγικές ανίχνευσης και πρόβλεψης λογιστικών λαθών, με στόχο την απομάκρυνσή τους, είναι αυτό που διακρίνει την ομάδα συνεργατών του γραφείου μας.

Είναι αξιοσημείωτο, τέλος, πως οι λογιστικές μας υπηρεσίες παρέχονται εδώ και  πολλά χρόνια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες τόσο εντός Ελλάδας αλλά και σε ομογενείς Έλληνες, κατοίκους της Ευρώπης και της Αμερικής.

Προσθετες Υπηρεσίες

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).
Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων.
Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
Διαχείριση μισθοδοσίας.