Καλέστε στο 26610 81366 ή κλείστε ραντεβού
Επικοινωνία Σπύρου Αρβανιτάκη 8,
49 100 Κέρκυρα
26610 81366 info@vickymexa.gr

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σκοπός μας είναι η εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων, για την αποφυγή φορολογικών ρίσκων και κινδύνων αναφορικά με την επιχείρησή ή το νοικοκυριό σας.

Το γραφείο μας, παρακολουθώντας τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσίες, πραγματοποιεί σχολαστικό έλεγχο των οικονομικών σας στοιχείων και σας ενημερώνει για τις ευκαιρίες ανάπτυξης ή τις πιθανές, φορολογικές συνέπειες που μπορεί να συναντήσετε ως ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης.

Επικεντρωνόμαστε στις προσωπικές ανάγκες καθενός από εσάς ξεχωριστά και παρακολουθούμε τις υποθέσεις σας από την αρχή έως τη διεκπεραίωσή τους, ακολουθώντας τις κείμενες, φορολογικές διατάξεις.

Προσθετες Υπηρεσίες

Φορολογικός σχεδιασμός επιχείρησης.
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων.
Υποστήριξη και καθοδήγηση για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.
Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) – Φορολογία Χαρτοσήμου.